Hallinnointi

Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ Helsingissä.

Konserniin kuuluvat Viking Linen täydessä omistuksessa olevat tytäryhtiöt Viking Line Skandinavien AB tytäryhtiöineen, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH sekä Viking Line Buss Ab.

Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1. lokakuuta 2015 voimaan tullutta "Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance)".Vuodelta 2015 Viking Line Abp on noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15. kesäkuuta 2010 julkaisemaa "Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance)".