Johto

Yhtiön johto

Yhtiön johto muodostuu hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Toimitusjohtajalla on sijainen ja hän työskentelee hallituksen nimittämän johtoryhmän kanssa.


Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtaja on Jan Hanses.
Toimitusjohtajan sijainen on Andreas Remmer.

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus. Toimisuhteen ehdoista määrätään kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja voidaan valita hallituksen jäseneksi, mutta ei sen puheenjohtajaksi. Jan Hanses on yhtiön toimitusjohtaja 20. maaliskuuta 2014 lähtien, jolloin hän seurasi Mikael Backmania toimitusjohtajan virassa.
 
Korvauksena toimitusjohtajan työstä maksetaan kuukausipalkka, josta hallitus päättää vuosittain. Jan Hansesin kuukausipalkka on 21 000 euroa. Kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajalle myönnetään luontaisetuina puhelinetu ja ryhmähenkivakuutus sisältäen sairauskuluvakuutuksen. Toimitusjohtajan eläkkeeseen sovelletaan yleisiä eläke-ehtoja. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63-68 vuotta. Toimitusjohtajalla on kahdeksan kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön hallituksella on oikeus irtisanoa toimitusjohtajan työsopimus, jolloin toimitusjohtajalle maksetaan kahdeksan kuukauden palkka irtisanomisajankohdan jälkeen.


Johtoryhmä

Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan sijaisen sekä muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjauksesta sekä strategisesta ja taloudellisesta suunnittelusta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.
 
Yhtiön johtoryhmään kuuluvat:

Jan Hanses
Andreas Remmer
Peter Hellgren
Ulf Hagström
Wilhelm Hård af Segerstad


Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenet saavat kuukausipalkan, josta hallitus päättää vuosittain. Konsernin johtoryhmän jäsenille maksetaan kuuden kuukauden palkka, mikäli yritys irtisanoo työsopimuksen. Vuodestan 2014 lähtien yhtiössä ei sovelleta mitään palkitsemis- ja kannustinjärjestelmää.

Johtoryhmän palkat vuonna 2015 Kiinteä palkka Kokonaiskorvaus tilikaudella 2015
Toimitusjohtaja 254 952  254 952 
Johtoryhmä
646 931  646 931 
Yhteensä 901 883 € 901 883 €