Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Corporate Governance Statement

Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1. lokakuuta 2015 voimaan tullutta "Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance)".Vuodelta 2015 Viking Line Abp on noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15. kesäkuuta 2010 julkaisemaa "Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance)".

Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkina-yhdistyksen internetsivuilla http://cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia kokonaisuudessaan.

 

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 22.2.2016

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 18.2.2015

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12.2.2014

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13.2.2013

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 15.2.2012

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 16.2.2011

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 16.12.2009