Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon. Suoritetun tarkastuksen jälkeen hallitukselle toimitetaan tarkastusraportti ja yhtiökokoukselle esitetään tilintarkastuskertomus.

Yhtiön varsinaiset tilintarkastajat ovat:

Ylva ErikssonKHT
PricewaterhouseCoopers Oy
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2015

Petter LindemanKHT
PricewaterhouseCoopers Oy
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2016

Varatilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Tilintarkastajien palkkion vahvistaa yhtiökokous. Voimassa olevan päätöksen mukaan palkkio maksetaan laskua vastaan. Konsernin tilintarkastuskulut olivat 113 400 euroa tilikaudella 2015 (125 400 euroa 2014), josta 80 500 euroa (94 100 euroa 2014) kohdistui emoyhtiöön. Kulut tilintarkastajien sekä tilintarkastusyhteisöjen muista konsulttipalveluista olivat 94 000 euroa tilikaudella 2015 (43 600 euroa 2014).

Hallitus hoitaa tarkastuskomitean tehtäviä.