Omistusrakenne

Yhtiöllä oli joulukuun 2016 lopussa 3 411 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Suurimmat osakkaat 31.12.2016 Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista 
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723
4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717 3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik 346 645 3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745 2,9 %
  8. Sundman Airi 158 740 1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Lundqvist Dick 143 000 1,3 %
     
 Osakkaat aloittain 31.12.2016 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
Yritykset 145 4,2 % 4 922 727
45,6 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7 0,2 % 229 787
2,1 %
Julkisyhteisöt 3 0,1 % 155 641 1,4 %
Kotitaloudet 3 090 90,6 % 4 955 101
45,9 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 20 0,6 % 68 162
0,6 %
Ulkomaiset 137 4,0 % 343 484
3,2 %
Hallintarekisteröidyt 9 0,3 % 124 902
1,2 %
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät     196 0,0 %
Yhteensä 3 411
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Osakekannan jakautuminen 31.12.2016 Osakkaiden
lukumäärä
Osuus Osakkeiden
lukumäärä
Osuus
1–99 1 551 45,5 % 45 153
0,4 %
100–999 1 103
32,3 % 257 331
2,4 %
1 000–9 999 637 18,7 % 1 557 200
14,4 %
10 000–99 999 106 3,1 % 2 607 959
24,2 %
100 000–999 999 11 0,3 % 2 484 758
23,0 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %