Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

  2011 2012 2013 2014 2015
Tulos/osake, euro  0,70 0,09  2,54  2,83 1,73
Oma pääoma/osake, euroa 15,40 15,00  17,50 19,75 20,89
Osinko/osake, euroa*  0,50 0,00  0,50 0,70 0,95
Osinko/tulos  71,2 % 0,0 %  19,7 % 24,7 % 54,8 %
Efektiivinen osinkotuotto  2,3 % 0,0 %  2,8 % 4,4 % 4,6 %
P/E-luku (Price/Earning)  31 200  7 6 12
Pörssikurssi 31.12., euroa  22,10 17,10  17,82 15,82 20,70
Ylin päätetty kauppa, euroa 32,15 22,50  22,04 18,88 20,70
Alin päätetty kauppa, euroa 20,55 16,40  17,01 13,50 15,82
Keskikurssi, euroa 27,40 18,31 18,39 16,15 17,78
Osakekannan markkina-arvo, milj.euroa 238,68 184,68 192,46  170,86 223,56
Osakkeiden vaihto, kpl 218 515 143 492 209 006 240 667 416 594
Osakkeiden vaihto, % 2,0 % 1,3 % 1,9 % 2,2 % 3,9 %
Osingonjako, milj.euroa* 5,40  0,00 5,40 7,56 10,26
Osakkeiden määrä, keskiarvo  10 800 000  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000
Osakkeiden määrä 31.12.  10 800 000  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000


* Vuoden 2015 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Tulos / osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osinko / tulos, % = (Osinko/osake) / (Tulos/osake)

Efektiivinen osinkotuotto, % = (Osinko/osake) / (Osakkeiden kaupantekokurssi 31.12.

P/E-luku (Price/Earning) = Osakkeiden kaupantekokurssi 31.12. / (Tulos/osake)