Viisivuotiskatsaus

Konserni 2011 2012 2013 2014 2015
Liikevaihto, Meur 504,3 516,1 549,4 527,4 530,5
Liiketulos, Meur 9,8 2,4 34,7 13,7 26,4
– % liikevaihdosta 1,9 % 0,5 % 6,3 % 2,6 % 5,0 %
Tulos ennen veroja, Meur 7,9 1,6 27,7 32,3 23,2
– % liikevaihdosta 1,6 % 0,3 % 5,0 % 6,1 % 4,4 %
           
Oman pääoman tuotto (ROE) 4,6 % 0,6 % 15,6 % 15,2 % 8,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 3,9 % 1,3 % 10,4 % 9,1 % 6,8 %
Omavaraisuusaste 46,5 % 46,2 % 35,6 % 40,0 % 42,8 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 20,7 % 22,5 % 74,1 % 56,2 % 38,5 %
           
Bruttoinvestoinnit, Meur 36,9 49,7 172,3 7,2 10,0
– % liikevaihdosta 7,3 % 9,6 % 31,4 % 1,4 % 1,9 %
           
Henkilöstö keskimäärin 3 060 3 014 3 104 2 797 2 735
– mistä merihenkilöstö 2 305 2 299 2 407 2 133 2 066
– mistä maissa oleva henkilöstö 755 715 697 664 669
           
Palkat, Meur 124,9 128,2 135,5 125,6 122,7
           

Oman pääoman tuotto (ROE), % =
(Tulos ennen veroja - tuloverot) / Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =
(Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo))

Omavaraisuusaste, % = 
Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), % =
(Korolliset velat - rahavarat) / Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus