Päästöt ja jätteet

Merkittävä osa ympäristötyötämme on pyrkimys pienentää päästöjä ja ympäristövaikutuksia monin eri tavoin.

Tätä toteutamme:

  • pienentämällä energiankulutusta ja minimoimalla ilmanpäästöjä.
  • huolehtimalla, että aluksistamme ei pääse mereen typpeä, fosforia tai öljyä sisältäviä jäte- eikä pilssivesiä.
  • kuljettamalla kaiken aluksillamme syntyvän jätteen maihin kierrätettäväksi, uusiokäytettäväksi, poltettavaksi, kaatopaikalla käsiteltäväksi, kompostoitavaksi tai muulla tavoin loppukäsiteltäväksi.
  • kieltämällä myrkylliset pohjamaalit aluksissamme.

Kierrätys

Materiaalien kierrätys säästää huomattavasti ympäristöä – lisääntyneen kierrätyksen myötä vähennämme vaikutustamme ilmastoon. Materiaalien kierrätys vaatii paljon vähemmän energiaa kuin uuden saaminen luonnosta. Kiertokulku on hyödyksi ilmastolle. Lisätietoa kierrätyksestä voit lukea täältä.

Vuonna 2015 aluksiltamme vietiin maihin kierrätettäväksi: