Energian kulutus ja ilmanpäästöjen minimointi

Vuoden 2014 lopussa kaikki Viking Linen alukset, paitsi Viking Grace, siirtyivät käyttämään alle 0,1 painoprosenttia rikkiä sisältävää dieselöljyä täyttääkseen EU:n uuden 1. tammikuuta 2015 voimaan astuneen rikkidirektiivin vaatimukset. Viking Gracella käytetään nestemäistä maakaasua (Liquefied Natural Gas, LNG), mikä ei sisällä rikkiä.

Kyseiset alukset käyttivät siihen asti matalarikkistä 0,5 painoprosenttia rikkiä sisältävää öljyä rikkiyhdistepäästöjen (SOx) vähentämiseksi.

Viking Line on panostanut typpioksidipäästöjen vähentämiseen. Varustamon kolmeen alukseen on asennettu katalysaattorit ja yhteen alukseen Humid Air Motor tekniikka (HAM).

Humid Air Motor (HAM)

HAM on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen menetelmä, joka vähentää typpioksidipäästöjä laskemalla moottoreiden palamislämpötilaa. Lämpötilaa lasketaan lisäämällä palamisprosessiin höyrystettyä merivettä.

Selective catalytic reduction (SCR)

Prosessi jossa  typpioksidit muuttuvat  puhtaaksi typpikaasuksi ja vesihöyryksi. Aluksilla käytettävissä  katalysaattoreissa käytetään normaalisti nestemäistä ureaa lisäaineena (urean kulutus noin 15g / kWh).

Varustamolla on sisäinen ohjelma pakokaasupäästöjen vähentämiseksi. Ohjelman puitteissa alusten käyttöhenkilökunta ja varustamon tekninen osasto työstävät keinoja operoida aluksia polttoainetaloudellisesti.

M/S Mariella ja M/S Gabriella saavat sähkönsä maista ollessaan satamassa päivän yli Helsingissä ja Tukholmassa. Maasähkön käyttö satama-aikana vähentää päästöjä ilmaan sekä moottorien aiheuttamaa melua satama-aluella.


m/s Viking Grace

Maailmalla uniikki ja ympäristöpioneeri

M/S Viking Grace käyttää nestemäistä luonnonkaasua, LNG:tä, polttoaineena ja sillä on käytössä uusi energiakierrätysjärjestelmä joka muuntaa alusten moottoreista hukkaan menevästä lämmöstä puhdasta ja päästötöntä sähköä.