Viking Grace

Viking Line on ympäristöpionääri LNG-aluksella.

M/S Viking Grace edustaa kokonaan uutta laivasukupolvea, jolle on ominaista moderni muotoilu, tulevaisuuden konseptit, korkeatasoinen palvelu sekä johdonmukainen ympäristöajattelu. Alus, joka aloitti liikennöinnin reitillä Turku-Ahvenanmaa-Tukholma tammikuussa 2013, käyttää nestemäistä luonnonkaasua, LNG:tä, polttoaineena. Tämä on ainutlaatuista maailmassa tämän kokoluokan matkustaja-alukselle.

LNG-tankit on sijoitettu ulkotiloihin laivan perälle. Mikäli kaasu joutuu kosketuksiin ilman kanssa se nousee ylös, koska se on ilmaa kevyempää. Kaasu siis tuulettuu luonnollisesti. Jäähdytetyssä muodossa tankkisysteemin ja putkistojen paine on hyvin alhainen. Putket ovat tuplapinnoitetut, jolloin kaasua ei pääse ulos mahdollisen vuodon aikana. Jotta kaasua pystytään käsittelemään ja kuljettamaan, se jäähdytetään miinus 162-asteiseksi, jolloin se muuttuu nestemäiseksi ja pienenee volyymiltään noin 600 kertaa.

Ennen LNG:n polttamista aluksen moottoreissa se lämmitetään ja palautetaan kaasumuotoon. LNG ei sisällä rikkiä.

Nykyiseen polttoaineeseen verrattuna typpipäästöt ja hiukkaset vähenevät 85 % ja kasvihuonekaasut 15 %. Kaikki IMO:n määrittelemät lähitulevaisuudessa voimaan tulevat emissiovaatimukset täyttyvät LNG:tä käyttämällä.

Laivan runko on optimoitu hydrodynaamisesti aaltojen muodostumisen minimoimiseksi, mikä on erityisen tärkeää saaristossa liikennöidessä. Viking Grace kohtaa korkealle asetetut vaatimukset ulkoisen melun eliminoinniksi ja laiva on yksi maailman ympäristöön mukautuneimmista ja hiljaisimmista.

Moottoreiden ylijäämälämpö käytetään hyväksi satama-aikoina ja LNG-jäähdytyksen talteenotto käytetään ilmastointiin.

Uusi energiakierrätysjärjestelmä

Viking Linella on sopimus  ruotsalaisen innovaatioyrityksen Climeonin kanssa koskien aivan uutta energiakierrätysjärjestelmää Ocean Marinea. Viking Grace tulee olemaan ensimmäinen alus, joka ottaa järjestelmän käyttöönsä. Climeonin patentoitu tekniikka mahdollistaa taloudellisesti kannattavasti lämmön kierrätyksen sähköön ainutlaatuisen tyhjiöprosessin kautta. Järjestelmä muuntaa alusten moottoreista hukkaan menevästä lämmöstä 700 000 kWh puhdasta ja päästötöntä sähköä vuodessa. Sähköä hyödynnetään ensi sijassa hotellipuolella, muun muassa valaistukseen.