Ägarstruktur

Vid utgången av september 2016 hade bolaget 3 388 registrerade aktieägare.

De största ägarna 30.9.2016 Antal aktier Andel av aktierna
  1. Ångfartygs Ab Alfa 1 656 500 15,3 %
  2. Rederi Ab Hildegaard 1 110 803 10,3 %
  3. Rafael Investering Ab
1 080 100
10,0 %
  4. Ab Rafael
527 723 4,9 %
  5. Lundqvist Ben 403 717
3,7 %
  6. Eklund Nils-Erik
346 645
3,2 %
  7. Sviberg Marie-Louise 315 745
2,9 %
  8. Sundman Airi
158 740
1,5 %
  9. Försäkringsaktiebolaget Alandia 150 540 1,4 %
10. Lundqvist Dick 143 000 1,3 %
     
Ägare sektorvis per 30.9.2016 Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
Företag 143 4,2 % 4 920 183
45,6 %
Finansinstitut och försäkringsföretag 8 0,2 % 232 232
2,2 %
Offentliga samfund 3 0,1 % 155 641 1,4 %
Hushåll 3 072 90,7 % 4 962 030
45,9 %
Samfund som inte eftersträvar vinst 19 0,6 % 64 800
0,6 %
Utlandet 135 4,0 % 343 211
3,2 %
Förvaltarregistrerade 8 0,2 % 121 707
1,1 %
Ej överförda till värdeandelssystemet     196 0,0 %
Totalt 3 388
100,0 % 10 800 000 100,0 %
         
Aktiestocken, fördelning per 30.9.2016  Antal
aktieägare
Andel Antal aktier Andel
1–99 1 540 45,4 % 45 523
0,4 %
100–999 1 090
32,2 % 253 310
2,3 %
1 000–9 999 638 18,8 % 1 562 960
14,5 %
10 000–99 999 107 3,2 % 2 708 288
25,1 %
100 000–999 999 10 0,3 % 2 382 320
22,1 %
1 000 000– 3 0,1 % 3 847 403
35,6 %