Aktieomsättning och kursutveckling

Under perioden oktober 2015 – september 2016 omsattes 614 904 st Viking Line aktier på NASDAQ Helsingfors, vilket motsvarar 5,7 procent av aktiestocken. Högsta och lägsta avslut under perioden var 26,01 euro respektive 16,28 euro. Den 30 september 2016 noterades aktiens kurs till 21,80 euro. Aktiestockens marknadsvärde var då 235,44 miljoner euro.