Aktiespecifika nyckeltal

 

  2011 2012 2013 2014 2015
Resultat/aktie, euro  0,70 0,09  2,54  2,83 1,73
Eget kapital/aktie, euro 15,40 15,00  17,50 19,75 20,89
Dividend/aktie, euro*  0,50 0,00  0,50 0,70 0,95
Dividend/resultat  71,2 % 0,0 %  19,7 % 24,7 % 54,8 %
Effektiv dividendavkastning  2,3 % 0,0 %  2,8 % 4,4 % 4,6 %
P/E-tal (Price/Earning)  31 200  7 6 12
Börskurs 31.12, euro  22,10 17,10  17,82 15,82 20,70
Högsta avslut, euro 32,15 22,50  22,04 18,88 20,70
Lägsta avslut, euro 20,55 16,40  17,01 13,50 15,82
Medelkurs, euro 27,40 18,31 18,39 16,15 17,78
Aktiestockens marknadsvärde, Meur 238,68 184,68 192,46  170,86 223,56
Aktieomsättning, st 218 515 143 492 209 006 240 667 416 594
Aktieomsättning, % 2,0 % 1,3 % 1,9 % 2,2 % 3,9 %
Dividendutdelning, Meur * 5,40  0,00 5,40 7,56 10,26
Antal aktier, medeltal  10 800 000  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000
Antal aktier 31.12  10 800 000  10 800 000  10 800 000  10 800 000 10 800 000

 

* För år 2015 styrelsens förslag till bolagsstämman.

 

Resultat/aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt

Eget kapital/aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per 31.12

Dividend/resultat, % = (Dividend/aktie) / (Resultat/aktie)

Effektiv dividendavkastning, % = (Dividend/aktie) / Börskurs per 31.12

P/E-tal (Price/Earning) = Börskurs per 31.12 / (Resultat/aktie)