Bolagsstyrning

Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ Helsingfors sedan den 5 juli 1995.

Till koncernen hör de helägda dotterbolagen Viking Line Skandinavien AB jämte dotterbolag, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH och Viking Line Buss Ab.

Viking Line Abp tillämpar "Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance)", avgiven av Värdepappersmarknadsföreningen rf den 1 oktober 2015. För 2015 har Viking Line Abp tillämpat "Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance)", avgiven av Värdepappersmarknadsföreningen rf den 15 juni 2010.