Bolagsstyrningsrapport

Corporate Governance Statement

Viking Line Abp tillämpar "Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance)", avgiven av Värdepappersmarknadsföreningen rf den 1 oktober 2015. För 2015 har Viking Line Abp tillämpat "Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance)", avgiven av Värdepappersmarknadsföreningen rf den 15 juni 2010.

Koden finns tillgänglig för allmänheten på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats http://cgfinland.fi/sv/. Viking Line Abp följer koden i dess helhet.

 

Bolagsstyrningsrapport 22.2.2016

Bolagsstyrningsrapport 18.2.2015

Bolagsstyrningsrapport 12.2.2014

Bolagsstyrningsrapport 13.2.2013

Bolagsstyrningsrapport 15.2.2012

Bolagsstyrningsrapport 16.2.2011

Bolagsstyrningsrapport 16.12.2009