Investerarkalender

Viking Line Abp:s aktier är noterade på NASDAQ Helsingfors sedan den 5 juli 1995.

Beställ gärna vår årsberättelse i pappersformat på inv.info@vikingline.com

Viking Lines ordinarie bolagsstämma hölls den 20 april 2016 på Alandica Kultur och Kongress. 

 

Finansiella rapporter 2016


Koncernens delårsrapport för perioden 1.1–31.3.2016 har publicerats den 18 maj 2016.

Koncernens halvårsrapport för perioden 1.1–30.6.2016 har publicerats den 18 augusti 2016.

Koncernens delårsrapport för perioden 1.1–30.9.2016 har publicerats den 16 november 2016.

Koncernens bokslutskommuniké för perioden 1.1-31.12.2016 publicerades den 16 februari 2017.

Årsberättelsen för verksamhetsåret 2016 publiceras vecka 13 år 2017.