Investerarkalender

Viking Line Abp:s aktier är noterade på NASDAQ Helsingfors sedan den 5 juli 1995.

Beställ gärna vår årsberättelse i pappersformat på inv.info@vikingline.com

Viking Lines ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 20 april 2017.

 

Finansiella rapporter 2017


Ledningens delårsredogörelse för perioden 1.1–31.3.2017 publiceras den 18 maj 2017.

Koncernens halvårsrapport för perioden 1.1–30.6.2017 publiceras den 17 augusti 2017.

Ledningens delårsredogörelse för perioden 1.1–30.9.2017 publiceras den 17 november 2017.

Koncernens bokslutskommuniké för perioden 1.1-31.12.2017 publiceras den 15 februari 2018.

En elektronisk version av årsberättelsen för verksamhetsåret 2017 publiceras vecka 10 år 2018 på Vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 12 år 2018.

 

Finansiella rapporter 2016


Koncernens delårsrapport för perioden 1.1–31.3.2016 har publicerats den 18 maj 2016.

Koncernens halvårsrapport för perioden 1.1–30.6.2016 har publicerats den 18 augusti 2016.

Koncernens delårsrapport för perioden 1.1–30.9.2016 har publicerats den 16 november 2016.

Koncernens bokslutskommuniké för perioden 1.1-31.12.2016 har publicerats den 16 februari 2017.

Årsberättelsen för verksamhetsåret 2016 publiceras elektroniskt vecka 11 på bolagets hemsida www.vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 13 och sänds även per post till bolagets aktieägare.