Trafikvolymer

  2015 2014
Passagerare    
Åbo–Åland–Stockholm 1 939 807
1 935 958
Stockholm–Mariehamn 919 087 860 243
Helsingfors–Mariehamn–Stockholm 1 021 145
1 063 027
Finland/Sverige–Baltikum 2 001 276
2 044 340
Mariehamn–Kapellskär 687 369 706 578
Totalt 6 568 684
6 610 146
     
Bilar 649 327
634 433
     
Lastenheter 133 163
129 255