En miljöinsats som överträffar kraven

Viking Line är verksamt i ett känsligt havsområde. Därför jobbar rederiet varje dag för att Östersjön och dess värdefulla skärgård bevaras även för kommande generationer. 

Sedan länge har Viking Line ställt krav på mer miljöanpassad teknik, genomfört bränsle be sparingsprogram och introducerat nya miljöanpassade koncept ombord. Miljöarbetet är en del i det dagliga arbetet både i land och ombord och avsikten är att det ständigt ska utvecklas.

Återvinning

Materialåtervinning ger stora miljövinster – med ökad återvinning minskar vår påverkan på klimatet. Det krävs mycket mindre energi för att återvinna materialen än för att utvinna nytt från naturen. Kretslopp medför klimatnytta.

Under året 2015 har det från Viking Lines fartyg förts iland till återvinning:

 


Visste du att...

På Viking Lines fartyg har det serverats 6 230 776 koppar kaffe som är ekologiskt odlat. Vid ekologisk odling får bönorna växa i en rik biologisk mångfald utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genmanipulerade grödor.

Från Viking XPRS, Viking Grace och Mariella har det förts iland till biogastillverkning 1 042 ton matavfall som ger 78 000 kubikmeter biogas vilket motsvarar 88 000 liter bensin. Biogasproduktionen varken ökar koldioxidhalten i atmosfären eller förvärrar växthuseffekten. Därför brukar biogas kallas koldioxidneutralt.