Internationella miljöpriser

Viking Line har erhållit följande internationella miljöpriser för rederiets innovativa miljöarbete.

Seatrade Awards 2000

Countering Marine Pollution: HAM – Humid Air Motor

Läs mer om HAM-teknik

Stockholms Hamnars Miljöboj 2002

“Stockholms Hamnars Miljöboj tilldelas Viking Line för deras aktiva och målmedvetna miljöarbete under lång tid och inom många områden, särskilt för att minska utsläppen av svavel- och kväveoxider”

Stockholms Hamnars Miljöboj 2012

”Stockholms Hamnars Miljöboj tilldelas Viking Line för att de byggt världens första passagerarfartyg i sin storleksklass som kan drivas med LNG och samtidigt utvecklat flera unika och innovativa miljölösningar för M/S Viking Grace.”

Shippax Awards 2013

”Inom området miljökvalitet för att fartyget är det första i långtrafik med motorer för dubbla bränslen (gas och diesel) och för att fartyget är försett med många energibesparande lösningar. Inom området exteriör design premierades LNG-tankarna och den lilla skorstenen, proviantlogistiken och den innovativa designen på inredningen”.

Baltic Sea Clean Maritime Awards 2013

Viking Grace erhöll första pris i kategorin Teknik, framdrivning och motorer.

Skål Sustainable Tourism Award 2014

Juryn betonar att Viking Grace är världens miljövänligaste passagerarfartyg och att det sätter standarden för hela branschen.