Miljömedvetenhet i upphandlingen

Miljöanpassningen syns även inom kundtjänsterna ombord med bland annat ekologiskt odlat kaffe och eget vatten på glasflaska.

Viking Line serverar ekologiskt odlat kaffe som ett led i sin strävan att följa en miljömedveten upphandling. När det gäller uppköp av fisk, som serveras ombord, följer Viking Line det svenska miljöstyrningsrådets lista över hållbara fiskebestånd.

I fartygens Food Garden restauranger erbjuds inte längre bordsvatten i plastflaska. I stället serveras specialrenat vatten direkt från kranen, som tappats på en miljöprofilerad och återanvändbar glasflaska. Miljövinsterna är flera – transportbehovet av vattenflaskor minskar, liksom avfallsmängden av engångsflaskor.

Reducerad vattenförbrukning

Inom städfunktionen vidtas olika miljöbefrämjande åtgärder. Ombord används en speciell doseringsutrustning som blandar koncentrerat tvättmedel med vatten enligt fastslagna normer. Tack vare den noggranna doseringen uppnås en optimal förbrukning av vatten och tvättmedel vid städningen av fartygens hytter och kök.

Viking Line har tillsammans med företaget KiiltoClean Oy arbetat en längre tid med att ta fram ett nytt allrengöringsmedel för hytterna. Kraven som ställdes på tillverkaren var att medlet skulle anpassas till bolagets miljöpolitik och kunna certifieras. Det fick heller inte ha för stark doft och med tanke på vattenförsörjningen ombord måste det vara lätt sköljbart. Slutprodukten fick namnet Kiilto Total Fresh och används ombord idag.

Vid städningen används redskap tillverkade av mikrofiber, vilka minimerar åtgången av tvättmedel och vatten ombord. För att minska vattenförbrukningen har vattenbesparande munstycken i kranar och duschar installerats. Dessa minskar vattenflödet utan att det påverkar passagerarnas komfort. Även fartygens vakuumtoaletter och vattenlösa pissoarer bidrar till att vattenåtgången minskar.

Kemikalier

Inköp och användning av kemikalier styrs av interna miljökrav. En förteckning över produkter som godkänns inom rederiet har tagits fram centralt. Miljöanpassade alternativ används så långt det är möjligt.