Utsläpp och restprodukter

Viking Line är verksam i ett känsligt havsområde. Därför jobbar rederiet varje dag för att Östersjön och dess värdefulla skärgård bevaras även för kommande generationer.  Avsikten är att miljöarbetet skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet och ständigt utvecklas.