Meri ja saarestik on Viking Line’ile südamelähedased

Ahvenamaa saarestikus tegutseva laevakompaniina on meri meie elatusallikas ning seetõttu on Läänemere heaolu meile oluline. Soovime olla uute, keskkonnamõju vähendavate lahenduste pakkumisel esirinnas.

Kaitseme Läänemerd mitmel eri moel

Viking Line panustab keskkonnahoidu mitmel viisil. Järgnevatel lehekülgedel tuleb juttu

  • meie keskkonnahoiu põhimõtetest
  • emissioonide ja jäätmete vähendamisest
  • valikutest, mida teeme Läänemere kaitsmise nimel
  • materjalide ümbertöötlemisest
  • Viking Grace’ist, mis on kõige keskkonnasõbralikum laev Läänemerel
  • meie koostööpartneritest ja nende töö olulisusest

Sustainable Travel Finland märgis

Visit Finland on andnud Viking Line’ile õiguse kasutada Sustainable Travel Finland (Soome jätkusuutlik reisimine) märgist vastutustundliku reisiteenuse pakkumiseks. Märgis on tunnustus töö eest, mida oleme teinud alates 1980ndatest aastatest. Koostöös Visit Finland’iga edendame Soome kui vastutustundliku reisisihtkoha mainet.  

Loe lisaks

Soome, Rootsi ja ELi laevaehituse ühisprojekt

Euroopa Liidu programm Connecting Europe Facility (CEF) prioriteet on edendada keskkonnasõbralikku, kestvat, populaarset ja tõhusat meretransporti, mis on seotud meremagistraalidega Motorways of the Sea (MoS). Meremagistraalid on keskne osa Trans-European Transport Network (TEN-T) võrgustikust.

Viking Line koos Turu Sadama, Stockholmi Sadamate, Mariehamni Sadama ja Turu linnaga osaleb CEFi rahastatavas projektis NextGen Link. Projekti sisuks on meretranspordi ühenduste kaasajastamine Turu, Mariehamni ja Stockholmi vahel uue laeva näol, mis kasutab kütusena veeldatud maagaasi (LNG). Samuti on projekti osaks sadamate infrastruktuuri värskendamine. Projekt on kooskõlas Euroopa Liidu TEN-T prioriteetidega, sest see aitab edendada jätkusuutliku laevakütuse kasutamist, vähendades seeläbi süsinikuemissioone. Samuti aitab projektis osalemine arendada ja tõhustada Turu ja Stockholmi vahelist logistikat.

Turu–Mariehamn–Stockholmi ühendus asub nn Skandinaavia-Vahemere põhikoridoris – see on transpordikoridor, mille arendamist TEN-Ti raames peab Euroopa Liit prioriteetseks. Projekti kestus, mille juhtpartner on Turu linn, on 2017 - 2020. NextGen Link koostööprojekti maksumus on maksimaalselt 12,7 miljonit eurot.