Emissioonid ja jäätmed

Suure osa Viking Line’i keskkonnaalasest tööst moodustavad meie pingutused vähendada emissioone ja mõjutada erinevate tegevuste kaudu laevade käigus hoidmise keskkonnamõju.

Selleks tegutseme järgnevalt:

  • Vähendame energiatarbimist ja emissioone.
  • Viking Line’i laevadelt ei visata merre jäätmeid ega pilsivett, mis sisaldab lämmastikku, fosforit või õli.
  • Toome meie laevade pardal tekkinud jäätmed mandrile, kus need töödeldakse ümber, võetakse taaskasutusse, põletatakse, hoiustatakse, komposteeritakse või hävitatakse muul viisil.
  • Meie laevadel on keelatud kasutada toksilisi kruntvärve.

Ei toidu raiskamisele! 

Mariellal on äravisatud toidu määra suudetud vähendada 40%. Pandeemia ajal võtsime kasutusele uued meetmed toidu raiskamise vähendamiseks. Need on osutunud toimivaks!

Ümbertöötlemine

Ümbertöötlemine aitab kaitsta keskkonda. Läbi selle saame võidelda globaalse soojenemise vastu. Materjalide ümbertöötlemine kulutab palju vähem energiat kui uute materjalide valmistamine.

Ümbertöötlemise andmed meie alustelt, 2020

143 tonni klaaspakendeid. Ümbertöödeldud klaaspakenditest klaasi valmistamine kulutab 20 protsenti vähem energiat kui kulub klaasi valmistamiseks toormaterjalidest nagu liiv, naatriumkarbonaat ja lubjakivi. Klaaspakendeid võib ümber töödelda mitmeid kordi, ilma et materjali kvaliteet kannataks.

84 tonni vanametalli. Terase, näiteks toidupurkide ümbertöötlemisele kulub 75 protsenti vähem energiat kui nende tootmisele rauamaagist.

226 tonni paberit ja pappi. Ümbertöötlemine aitab säästa metsi. Tonn ümbertöödeldud paberit tähendab umbes 14 puu säästmist. Paberit saab ümber töödelda ca. seitse korda.