Energiatarbimine ja emissioonide vähendamine

Viking Line’il on oma programm heitgaaside vähendamiseks. Programmi raames arendavad laevade meeskonnad ja Viking Line’i tehnikaosakond välja võimalusi jätkusuutlikumaks laevade käigushoidmiseks.

M/S Gabriella saab oma elektri mandrilt, kui laev peatub Helsingi või Stockholmi sadamas. M/S Rosella saab oma elektri Mariehamni sadamast. M/S Viking XPRS laeb end elektriga Tallinnas. Selle tulemusel vähenevad õhku paisatavad heitgaasid ning ka mootorimüra sadama piirkonnas.

Viking Line on keskendunud lämmastikuoksiidide emissioonide vähendamisele. Näiteks kasutame emissioonide vähendamiseks tehnilist lahendust: Viking Cinderella on varustatud katalüüsmuunduritega. 

HAM-tehnoloogia (Humid Air Motor technology)

HAM-tehnoloogia on globaalselt kasutatav süsteem, mis aitab vähendada lämmastikoksiidide õhku paiskumist mootorite põlemistemperatuuri vähendamise kaudu. Põlemisprotsessis lisatakse aurustunud merevett, mis temperatuuri alandab.

Selektiivne katalüütiline reduktsioon (SCR)

SCR on protsess, mille käigus lämmastikoksiidid muutuvad puhtaks lämmastikugaasiks ja veeauruks. Selleks tuleb laevade katalüüsmuunduritesse lisada vedelat uureat (umbes 15 g/kWh).


Taastuvenergia lipulaev

M/S Viking Grace sõidab LNG maagaasiga ning kasutab täiesti uut taastuvenergia süsteemi, mis toodab laevamootorite jääk- soojusest puhast ja saastevaba elektrit, mida taaskasutatakse laevas.