Ei mingeid heitmeid merre

Viking Line'i alustelt ei heideta jäätmeid ega pilsivett merre. Et mitte koormata Läänemerd lämmastiku, fosfori või õliga, pumbatakse alustelt kogu reovesi, sealhulgas pilsivesi, maale.

Alustel tekib kahte erinevat tüüpi heitvett: hallvett ja mustvett. Mustvesi pärineb tualettidest ja hallvesi duširuumidest ja teistest pesemisega seotud allikatest. Õli sisaldav pilsivesi tuleb aluste masinaruumidest.

MARPOL reguleerib must- ja pilsiveemajandust. Must- ja pilsivee merrelaskmine on lubatud juhul, kui vesi vastab teatud kindlatele kriteeriumitele. Hallveeheiteid seadusandlus ei reguleeri. Viking Line'i valik puhastada oma reo- ja pilsiveed maismaal asuvates puhastusjaamades on keskkonnasõbralik algatus, mis ületab kehtivates eeskirjades sätestatud nõudeid.