Energia tarbimine ja heited atmosfääri

Vääveldioksiidi (SOx) heidete vähendamiseks kasutatakse Viking Line'i alustel ainult madala väävlisisaldusega kütust, mille maksimaalne väävlisisaldus on kuni 0,5 kaaluprotsenti. Vastavalt MARPOL 73/78 lisale, mis kehtib alates 1. juulist 2010, ei tohi Läänemerel seilavate laevade diisli ja kütteõli väävlisisaldus ületada 1,0 protsenti.

Viking Line on rakendanud mitmeid meetmeid alustelt õhku paisatava lämmastikoksiidi vähendamiseks. Kolmele Ettevõtte alusele on paigaldatud katalüsaatorpuhastid.

Niiske õhuga mootor (Humid Air Motor - HAM)

Lämmastikoksiidide emissioone vähendav tehnoloogia, millega viiakse temperatuur laevamootorite põlemiskambris madaldamaks. Selleks lisatakse põlemisprotsessi aurustatud merevett.

Selektiivne katalüütiline vähendamine (SCR)

Protsess, milles lämmastikoksiidid muudetakse puhtaks lämmastikugaasiks ja veeauruks. Laeva katalüsaatoris kasutatakse lisandina tavaliselt ?veeuureat (uurea kulunorm u. 15g/kWh).

Viking Line'il kehtib gaasiemissioonide vähendamiseks siseprogramm. Selle programmi raames püüavad aluste personalid ja Ettevõtte tehniline osakond aluste manööverdamisel juurutada kütusesäästlikke meetodeid.


Taastuvenergia lipulaev

M/S Viking Grace sõidab LNG maagaasiga ning kasutab täiesti uut taastuvenergia süsteemi, mis toodab laevamootorite jääk- soojusest puhast ja saastevaba elektrit, mida taaskasutatakse laevas.