Jäätmemajandus

Kõik Viking Line'i aluste pardal tekkinud tahked jäätmed tuuakse kaldale ringlussevõtuks, taaskasutuseks, põletamiseks, prügilatesse ladestamiseks, komposteerimiseks või muul moel käitlemiseks volitatud vastuvõtja poolt.

Biojäätmed

Viking XPRS-i ja Viking Grace`i  pardale on paigaldatud seadmed, mis võimaldavad biojäätmeid efektiivselt sorteerida ja koguda. Seejärel transporditakse biojäätmed kääritusjaama, kus nendest toodetakse biogaasi.