Keskkonnapoliitika

Viking Line on laevandusettevõtte ning merekeskkond on tänapäeval äärmiselt tundlik teema. Seega teeb Viking Line igapäevaselt tööd puhtama Läänemere nimel, et pärandada ainulaadne saarestik ka tulevastele põlvkondadele.

Juba pikka aega on Viking Line'i laevadel rakendanud keskkonnasõbralikke masinaid, kütuse kokkuhoidu ning pardal on kehtestatud uued keskkonnasõbralikud mõisted. Keskkonna-alane töö peaks olema loomulik osa meie igapäevasest tegevusest, seda ühtlasi pidevalt arendades. Tänu pikaajalisele keskkonna-alasele tegevusele on Viking Line isegi ületanud tänased keskkonnanõuded.

Olulisimaks osaks on keskkonnasõbralik majandamine ja jäätmekäitlus. Veel on eesmärkideks reostuse vähendamine - selleks vähendatakse heitmeid vees ja õhus, ning tooraine optimeerimine. Lisaks tuleb jäätmete vähendamiseks suurendada veelgi taaskasutust ja jäätmekäitlust. Kõik jäätmed tuleb toimetada kaldalening reovesi sadamates tuleb suunata reoveepuhastitesse.

Viking Line teeb omalt poolt suuri jõupingutusi hoidmaks Läänemerd ja toetamaks koostööd erinevate keskkonnaorganisatsioonidega.

Nii peame lugu loodusest, saarestikust ning tulevastest põlvkondadest.

JAN HANSES

Tegevjuht