Keskkonnapoliitika

Viking Line on laevandusettevõte ning merekeskkond on tänapäeval äärmiselt tundlik teema. Seega teeb Viking Line igapäevaselt tööd puhtama Läänemere nimel, et pärandada ainulaadne saarestik ka tulevastele põlvkondadele.

Juba pikka aega on Viking Line'i laevadel rakendanud keskkonnasõbralikke masinaid, kütuse kokkuhoidu ning pardal on kehtestatud uued keskkonnasõbralikud mõisted. Keskkonna-alane töö peaks olema loomulik ja jätkusuutlik osa meie igapäevasest tegevusest. Tänu pikaajalisele keskkonna-alasele tegevusele on Viking Line isegi ületanud tänaseid keskkonnanõudeid.

Olulisimaks osaks on keskkonnasõbralik majandamine ja jäätmekäitlus. Veel on eesmärkideks reostuse vähendamine– selleks vähendatakse heitmeid vees ja õhus, ning tooraine optimeerimine. Lisaks tuleb jäätmete vähendamiseks suurendada veelgi taaskasutust ja jäätmekäitlust. Kõik jäätmed tuleb toimetada kaldale ning reovesi sadamates suunata reoveepuhastitesse.

Viking Line teeb omalt poolt suuri jõupingutusi hoidmaks Läänemerd ja toetamaks koostööd erinevate keskkonnaorganisatsioonidega.

Nii hoolitseme looduse, saarestiku kui ka tulevaste põlvkondade eest.

JAN HANSES

Tegevjuht