Seadusandlus ja raporteerimine

Viking Line’i keskkonnaalase töö aluspõhjaks on rahvusvahelised lepingud ja riiklikud seadused. Viking Line on järjepidevalt ja jätkusuutlikult arendanud oma keskkonnaalaseid tegevusi, nii et teeme kohati isegi rohkem kui seadused ette näevad.

Meie peakontoril, tütarettevõttel Viking Line Buss Ab ning kõigil meie laevadel on keskkonnasertifikaat, mis vastab ISO 14001 standardile. Lisaks on Viking Line kui organisatsioon ja meie laevad sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelise ohutusjuhtimise ISM (International Safety Management) regulatsioonidele, mis puudutvad ohutust ja reostamise ennetamist.

Kõige ulatuslikum üldine leping, mille alusel me töötame, on keskkonnakaitse leping MARPOL 73/78 (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), mille on koostanud Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO). IMO katuseorganisatsioon on Ühendatud Rahvaste Organisatsioon.

Sise- ja välishindamised

Regulaarsed sise- ja väliskontrollid tagavad, et Viking Line ettevõttena vastab vajalikele keskkonnanõudmistele ning et meil on vajalikud sertifikaadid.

Akrediteeritud klassifikatsiooniühing DNV GL viib läbi iga-aastast välishindamist Viking Line’i keskkonnajuhtimise süsteemi ja selle eesmärkide osas. Laevanduse ametiasutused Soomes, Rootsis ja Eestis teevad samuti keskkonna ja ohutuse alast järelevalvet.