Seadusandlus ja õigusaktid

isaks turvalisusele vastutab Viking Line ka keskkonna eest. Viking Line kannab hoolt, et meie loodus ja keskkond oleksid puhtamad. Selleks on kasutusele võetud parim võimalik saadaolev tehnika ning järgitakse jätkuva arengu nõudeid antud valdkonnas.

Keskkonnakaitsetöö tähtsaks osaks on kaasaegsete määruste täitmine ja saastatuse ennetamine. Soov anda oma panus ja töötada puhtama ümbruse nimel kajastub meie ettevõtmistes ja meie ühises keskkonnas.

Viking Line on viimaste aastate jookusl teinud aktiivset keskkonnakaitsetööd ja täitnud neid nõudmisi, mis ISO 14001 - standardile vastav keskkonnajuhtimissüsteem on asetanud. See kohustab ja innustab meid täitma kehtivaid seadusi ja muid nõudmisi ning jätkuvalt kandma hoolt ümbritseva keskkonna eest.