Sise- ja välisauditid

Tagamaks Viking Line'is keskkonna sertifitseerimisstandardite täitmine, viiakse pidevalt läbi tegevuse siseauditeid

Lisaks viib sõltumatu sertifitseerimisorgan Det Norske Veritas iga-aastaselt läbi keskkonnajuhtimissüsteemi välisauditeid, et kontrollida püstitatud eesmärkide järgimist. Sellele lisaks korraldavad Soome ja Rootsi transpordiametid pidevaid ISM koodeksil põhinevaid auditeid nii keskkonna kui ka ohutusega seotud tegevustele.