Kontserni struktuur

Kontserni kuuluvad tütarettevõtted Viking Line Skandinavien AB, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH ja Viking Line Buss Ab.

See info on kättesaadav inglise keeles.