Turvalisus sadamates

ISPS ehk International Ship and Port Facility Security Code.

Mõju laevaliiklusele:

Turvalisuse aste 1 Normaalolukord

  • Sadama turvapiirkond piiratakse aiaga (Secured Area). Siia pääsevad ainult broneeritud kaubaveoühikud, kauba kohta tuleb esitada dokumentatsioon, kus on kirjas kauba saatja, vastuvõtja, kauba kaal ja kategooria, samuti ohtlike ainete dokumentatsioon juhul, kui neid on kaubaveoühikus.

  • Kõik kaubaveoühikud tuleb eelnevalt broneerida.

  • Ootel kaubaveoühikud ootavad väljaspool sadama turvapiirkonda (Secured Area) või broneerivad koha check-in'is.

  • Sihtkoha sadamas peab kaubaveoühik sadama  turvapiirkonnast (Secured Area) võimalikult kiiresti lahkuma.
  • Kaupa ja dokumente kontrollivad ametiisikud, kes ettevalmistamisel oleva seaduse raamides vastutavad ISPS turvanõuete täitmise eest.

Turvalisuse aste 2 Suurem valmisolek

  • Detailne kauba dokumentatsioon, kus on kirjas kauba saatja, saaja, kauba mass ja kategooria, kaubaveoühikute arv.

  • Juht peab olema valmis isikukontrolliks ning tõestama ühtekuuluvust esindatava transpordifirmaga.

  • Kaubaveoühik peab olema sadamas vähemalt kaks tundi enne laeva väljumist.

Turvalisuse aste 3

  • Turvalisuse aste 3 astub jõusse ohu korral ja kauba käsitlemine toimub vastavalt ametiisikute korraldustele.

ISPS turvanõuded on rahvusvahelised. Selle taustal funktsioneerib IMO (International Maritime Organisation), mis allub YKle. ISPSi koodi turvareeglite eesmärgiks on turvalisuse lisamine sadamates ja laevadel.

Anname meelsasti lisainfot ülaltoodud lühikokkuvõtte kohta.