Teenused

Regulaarne ja usaldusväärne meretransport koos aastatepikkuse kogemusega

Pakume kõrgetasemelist kaubaveoteenust Läänemere põhjaosas, transportides aastas üle 130 000 kaubaveoühiku. Viking Line alustas laevaliiklusega 1959. aastal ning kaubavedu on algusest peale olnud ettevõtte tähtsaks osaks. Omame küll aastatepikkust kogemust, ent oleme suunatud tulevikku arendades oma tegevust, et saaksime oma kliente endisest paremini teenindada.   

Tänu regulaarsele ja usaldusväärsele laevaliiklusele saame oma klientidele võimaldada sujuvat transporti. Nii meie müüjad kui kaubaosakonnad Turus on professionaalsel tasemel ja klientide vajadustest lähtuvad. Meie töö efektiivsus põhineb hästi kindlakstehtud, ent samal ajal dünaamilisel ja vajadusel paindlikul käitumisel ja tegutsemisel.  

Teenindame iga päev järgmistel liinidel: 

Hoolitseme autojuhtide mugava reisimise eest

Kaugsõiduautojuhid on pikalt teel ning nad reisivad laevadega tihti. Seetõttu soovime, et nad tunneksid end laeval hästi. Võimalus välja puhata, maitsev toit ja muud reisiparvlaeva teenused muudavad reisimise meeldivaks. Autojuhikupong sisaldab kajutikohta ning toitlustamist laevade kõrgetasemelises restoranis.  

Check-in'i töötajad aitavad ja juhendavad kaugsõiduautojuhte  sadamates.

Kombineeritud transport

Viking Line Cargo teeb koostööd nii Rootsi raudteeoperaatorite kui ka Lõuna- ja Lääne-Rootsis opereerivate laevafirmadega. Pakume oma klientidele huckepack-vedusid Põhjamaadesse, Saksamaale ja Suurbritanniasse.

Ekspedeerimine

Pakume kaubaveoklientidele ekspedeerimisteenust, mis on seotud Ahvenamaa eristaatusega. Våra ekspediitorid Kapellskäris abistavad kauba deklareerimisel, samuti oleme ühenduses Rootsi elektroonilise TDS-tollisüsteemiga.

Juhita transpordivahendid

Pakume veoteenuseid saabuvatele ja väljuvatele treileritele kõikides sadamates v.a. Mariehamnis ja Långnäsis.

Veokeid ilma juhita transporditakse vaid vastava lepingu alusel ja ette broneerides.  

Eritranspordivahendeid transporditakse ainult vastavalt sõlmitud lepingule.

Me ei transpordi roomiksõidukeid, konteinereid ega lahtist kaupa.

Veoeeskirjad

Viking Line Abp (vedaja) sõlmib lepingu mootorsõidukite, veoautode, treilerite, konteiner- ja muude kaubaveokite (kauba) vedamiseks järgmiste veotingimuste alusel.

Veose mass

Kaubaveoarvete täpsuse tagamiseks on oluline, et check-in’i edastatakse veose ja selle massi kohta täpsed ja üksikasjalikud andmed. Kõik kaubaveo saatedokumendid tuleb esitada hiljemalt laevale registreerimisel. Paljud riiklikud maksed sõltuvad veose massist. Lisaks on antud informatsioon vajalik turvamääruste (ISPS) ja ohtlike ainete vedu puudutavate määruste tõttu.  

Esitatud arvete osas teeme kliendi kasuks muudatusi vaid juhul, kui viga on põhjendatult tekkinud Viking Line’i tegevuse tagajärjel. Klient peab ise hoolt kandma selle eest, et registreerimise hetkel oleks check-in’i käsutuses täpsed ja korrektselt vormistatud kaubaveo saatedokumendid.