Arvopohja

Kaikki ovat tervetulleita laivoillemme ja kaikilla tulee olla varaa rentoutua arjen stressin keskellä. Henkilökunta ottaa asiakkaat vastaan lämmöllä ja nöyrästi sekä pyrkii ylittämään heidän odotuksensa erityisesti ystävällisyyden, palvelun ja huolenpidon osalta. Henkilöstön määrän tulee olla mitoitettu oikea henkilö oikeassa paikassa oikeaan aikaan -periaatteen mukaisesti.

Kunnioitamme työntekijöitämme ja arvostamme aloitekykyä, vastuullisuutta, tiimityötä, rehellisyyttä ja avoimuutta. Työntekijöidemme on oltava valmiita oppimaan ja kehittymään jatkuvasti. Viking Linen jatkuva menestys perustuu siihen, että kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä sekä nykyisissä että uusissa tehtävissä.

Tavoitteemme on se, että työntekijämme arvostavat työympäristöään ja viihtyvät työssään. Jos viihdymme toistemme ja työtehtäviemme parissa, myös asiakkaamme viihtyvät silloin. Viking Line edistää viihtyvyyttä työpaikalla ja hyvinvointilähtöistä terveellistä elämäntapaa kannustamalla ja tukemalla mielekkäitä vapaa-ajanharrastuksia.

Pyrimme myös jatkuvasti parantamaan ympäristö- ja vastuullisuustyötämme. Pitkäjänteisen ja aktiivisen toiminnan ansiosta varustamomme ympäristötyö on paremmalla tasolla kuin mitä lainsäädäntö edellyttää.

Kaikkien – niin matkustajien kuin henkilöstön – pitää tuntea olonsa turvalliseksi Viking Linen laivalla. Turvallisuusohjelmamme ohjaa meriturvallisuutta ja sillä on korkein prioriteetti toiminnassamme. Tavoitteemme on parantaa turvallisuutta jatkuvasti ja teemme kaikkemme tarjotaksemme turvallisia matkoja.

Reklamaatiokäytäntö

Viking Linen reklamaatiokäytäntö, jos asiakas on tyytymätön:

  • Kiitä palautteesta
  • Pyydä anteeksi
  • Korjaa virhe välittömästi
  • Korvaa tarpeen mukaan.

Säilyttääksemme ja kehittääksemme asemaamme tarvitaan ennen kaikkea tyytyväisiä asiakkaita!