Eettinen ohjeisto

Viking Line -konserni pyrkii toimimaan vastuullisesti toimintaympäristöönsä kuuluvissa maissa ja asiayhteyksissä. Viking Linen toiminnassa tulee aina näkyä ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, asianmukaiset työehdot, yhteiskuntavastuu ja kestävä ympäristötyö. Siksi kaikkien työntekijöiden odotetaan toimivan näiden sääntöjen mukaisesti. Viking Linen visiona on, että asiakkaamme, työntekijämme, osakkeenomistajamme ja sidosryhmämme arvostavat toimintaamme.

Jos työntekijä epäilee jonkun henkilökuntaan kuuluvan tai asiakkaan rikkovan lakia, hänen tulee ilmoittaa asiasta välittömästi lähimmälle esimiehelleen. Kaikenlainen lahjonta ja lahjusten antaminen tai vastaanottaminen on ankarasti kielletty kaikissa liiketoimissa sekä yksityis- että julkisoikeudellisten yhteistyökumppanien kanssa.

Viking-konsernin työntekijöiden tulee aina välttää sellaista toimintaa tai menettelyä, joka voi vaarantaa, vahingoittaa tai uhata Viking Linen tavaramerkkiä. Toimimme kaikissa tilanteissa asiakkaita kohtaan ystävällisesti, kunnioittavasti ja huomaavaisesti. Pyrimme tarjoamaan matkustajille iloisia elämyksiä ja muistoja. Keskeisiä valikoituja laaduntekijöitämme ovat ystävällinen asiakaspalvelu, viihtyisät ja siistit tilat, hyvä ruoka, turvallisuus ja järjestys, tasokas viihde ja houkuttelevat ostosmahdollisuudet.

Viking Linen lähtökohtana on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Ketään konsernissa työskentelevää ei saa syrjiä iän, sukupuolen, etnisen taustan, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, toimintaesteen, poliittisen mielipiteen tai siviilisäädyn perusteella. Emme myöskään hyväksy minkäänlaista fyysistä, psyykkistä, sanallista tai seksuaalista häirintää.

Viking Linen tiedottamisessa toimitaan erittäin ammattimaisesti. Yhtiön yksittäiset työntekijät eivät saa ilman johdon hyväksyntää antaa Viking Linen nimissä konsernia tai liiketoimintaamme koskevia tietoja tiedotusvälineille, sijoittajille, rahoitus- tai toimiala-analyytikoille eivätkä myöskään sosiaalisessa mediassa.

Monet Viking Linen työntekijät ovat yksityishenkilöinä aktiivisia Facebook-, Instagram- ja Twitter-yhteisöissä, keskustelupalstoilla, blogi- tai wikisivustoilla ja muualla sosiaalisessa mediassa. Viking Linen työntekijänä jokaisella on tietysti oikeus esittää mielipiteitään erilaisista kysymyksistä ja osallistua keskusteluihin. Rajanveto julkisen, yksityisen, henkilökohtaisen ja ammatillisen välillä voi olla vaikeaa. On tärkeää tiedostaa, että se mitä joku kirjoittaa yksityishenkilönä voi vaikuttaa myös yritykseen, joten sosiaalisessa mediassa on kirjoitettava asiallisesti, kunnioittavasti ja hyvää harkintaa käyttäen.

Alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käyttö on täysin kiellettyä, sillä olet osa turvallisuusorganisaatiota. Tekemällä työsopimuksen allekirjoitat myös sopimuksen, joka vahvistaa, että olet tietoinen Viking Linen alkoholi- ja huumekäytännöistä.