Turvallisuus ja koulutus

Aluksen päällikkö on päävastuussa laivan turvallisuudesta ja kaikista toiminnoista. Jokaisella miehistöön kuuluvalla on oma, hyvin harjoiteltu tehtävänsä hätätilanteiden varalle. Miehistö on jaettu ryhmiin seuraavasti: johto-, palo-, evakuointi-, pelastusvene-, sairaanhoito-, järjestys-, tiedotus-, mies yli laidan-, vuoto- ja helikopteriryhmät.

Kun tulet laivalle, saat turvanumeron, joka kertoo, mitkä ovat tehtäväsi mahdollisessa hätätilanteessa. Messin ilmoitustaululla on hälytyslista, josta voit tarkistaa oman turvanumerosi. Hälytyslistalla on myös tietoja siitä, missä kokoontumisasemasi on yleisen hälytyksen sattuessa ja missä pelastusasemasi on, jos laiva pitää hylätä. Aluksen kartat ovat hälytyslistan yhteydessä. Tarkista, missä kokoontumisasemasi ja pelastusasemasi ovat ja käy niissä laivalla ollessasi.

Sinun pitää muistaa turvanumerosi ja tarkistaa messin ilmoitustaulu, jolla ilmoitetaan harjoituksista. Jos turvanumerosi on harjoituksessa mukana, sinun on pakko osallistua riippumatta siitä, onko sinulla työaika vai ei. Ilmoita kuitenkin esimiehellesi, että sinulle on suunniteltu turvallisuusharjoitus. Muista, että on omalla vastuullasi varmistaa, että olet läsnä turvallisuusharjoituksissa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Kysy esimieheltäsi, jos olet epävarma jostain turvallisuusharjoituksiin liittyvästä asiasta. Viking Line voi järjestää turvallisuuskoulutuksia myös maissa alan oppilaitoksissa.

Myös maaorganisaatio on valmistautunut kriisitilanteisiin. Hätätilanteessa hälytys välittyy maaorganisaatiolle, joka kokoontuu mahdollisimman pian toimittaakseen apua ja tukea alukselle. Maaorganisaatio suorittaa tehtävänsä kriisivalmiussuunnitelman mukaisesti.