Turvallisuus

Turvallisuusohjelmamme ohjaa meriturvallisuutta ja sillä on Viking Linen toiminnassa korkein prioriteetti.

Ohjausjärjestelmiemme ISMC:n (International Safety Management Code) ja ISPS:n (International Ship & Port Facility Security Code) kautta toimimme systemaattisesti tunnistaaksemme kaikki mahdolliset riskitilanteet ja estääksemme siten onnettomuuksia. Tavoitteenamme on parantaa turvallisuutta jatkuvasti.

Turvallisesti merellä

Sinun pitää tuntea olosi turvalliseksi laivalla.

Turvallisuus laivalla

Viking Line asettaa aina turvallisuuden etusijalle.

SecurePax (1.1.2019–31.12.2021)

Julkisen liikenteen lisääntyneiden turvallisuusriskien vuoksi Euroopassa on välttämätöntä minimoida tätä vaaraa laivaliikenteen terminaaleissa. Matkustajaliikenteen turvallisuuden varmistaminen on erityisen haastavaa Turun ja Tukholman ydinsatamissa. Koska näiden kahden sataman välisessä linjaliikenteessä olevien laivojen satamakäynnit kestävät vain noin yhden tunnin, matkustajien laivasta poistuminen ja laivaan nousu sekä ajoneuvojen purkaminen ja lastaaminen on suoritettava ilman ylimääräisiä viiveitä, jotta alukset pysyisivät tiukassa aikataulussa. Tämä rajoittaa huomattavasti käytettävissä olevia vaihtoehtoja tarkastaa matkustajia, ajoneuvoja ja matkatavaroita.

SecurePax-projekti pyrkii hakemaan ratkaisuja tähän haasteeseen. Viking Linen matkustajaterminaaleissa Turun ja Tukholman satamissa tullaan toteuttamaan uudenlaisia digitaalisia turvallisuus- ja ICT-ratkaisuja.

Viking Linen tärkeimmät tavoitteet projektissa:

  • Matkustajaterminaaleista matkaan lähtevien matkustajien henkilöllisyyden tunnistaminen ja tietojenvaihto asianomaisten viranomaisten kanssa. Tämä tehdään kartoittamalla ja kokeilemalla sopivia teknisiä ratkaisuja matkustajien ja heidän henkilöllisyytensä digitaaliseen rekisteröintiin.
  • Tutkia mahdollisuuksia estää ei-toivottujen henkilöiden laivaan nousu tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Tätä varten selvennetään kansainvälisen alusten ja satamarakenteiden turvajärjestelmän (ISPS-koodin) asianmukaista käsittelyä ja käytännön tulkintaa.
  • Ottaa käyttöön matkustajien ja vaarallisten kohteiden havaitseminen ajoneuvoissa, matkatavaroissa tai matkustajilla. Tätä varten tutkitaan käytettävissä olevia tekniikoita ja kokeillaan sopivia ratkaisuja ja arvioidaan niiden teknistä soveltuvuutta ja sääntöjen noudattamista.

SecurePax-projekti pilotoi digitalisoituja turvapalveluja ja ratkaisuja, joita ei ole aiemmin käytetty meriliikenteen matkustajaterminaaleissa kestävän ja tehokkaan meriliikenteen varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Parhaat ratkaisut ja pilottiteknologiat toteutetaan kokonaisuudessaan Turun sataman matkustajaliikenteen yhteisterminaalissa projektin päättymisen jälkeen. Onnistuneet tulokset jaetaan myös Euroopassa laajemmin merenkulkualan toimijoille. Projektia koordinoi Turun satama, ja projektipartnereina ovat Viking Line ja Tallink Silja. SecurePaxille on myönnetty rahoitusta Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF).

EU-CEF_logo_fi_812x200.jpg