Turvallisesti merellä

Sinun pitää tuntea olosi turvalliseksi laivalla.

Viking Linella tehtävän matkan tulee olla alusta loppuun myönteisten kokemusten täyttämä. Viking Linen tavoitteena on, että kaikki matkustajat ja henkilöstö tuntevat olonsa turvalliseksi sekä laivoillamme että terminaaleissa.

Henkilökunta on sinua varten

Kokenut ja koulutettu henkilökunta on turvallisen laivaympäristön perustekijä. Henkilöstön tärkeimpänä tehtävänä on taata matkustajien turvallisuus ja viihtyminen. Viking Line panostaa jatkuvasti henkilöstön koulutukseen erilaisia tilanteita varten. Jokaisen miehistön jäsenen on pystyttävä toimimaan määrätietoisesti myös mahdollisissa vaaratilanteissa; miehistölle järjestetään jatkuvasti erilaisia koulutustilaisuuksia. Laivoilla on vartijoita työssä vuorokauden ympäri, ja laivan Info on auki koko matkan ajan. Jos sinulla on kysyttävää, voit matkasi aikana milloin tahansa kääntyä henkilökunnan puoleen.

Modernia tekniikkaa

Koulutetun henkilöstön lisäksi Viking Linen laivoilla on moderni tekninen varustelu. Osaava henkilökunta ja moderni teknologia, esimerkiksi kameravalvonta laivoilla, luovat turvallisen ympäristön. Siksi on myös tärkeää, että tekniikka on ajan tasalla ja täyttää uusimmat vaatimukset.

Ennalta ehkäisevä toiminta ja yhteistyö viranomaisten kanssa

Ennalta ehkäisevän työn avulla minimoimme häiriöt ja rikkomukset laivalla. Pystymme tarvittaessa nostamaan turvallisuusvalmiutta. Viking Line tekee jatkuvasti riskikartoituksia ja on tiiviissä yhteydessä ja yhteistyössä eri viranomaisten, esimerkiksi poliisin, tullin, rajavartioston ja sosiaaliviranomaisten kanssa.

Teemme määrätietoisen strategian ja tarkkojen prosessien avulla työtä erilaisten rikkomusten ja laittomuuksien ehkäisemiseksi. Haluamme esimerkiksi välttää liiallisen alkoholinkäytön kielteisiä seurauksia ja toimimme siksi vastuullisesti alkoholijuomien luovutuksessa ja myynnissä. Pyrimme myös minimoimaan vahingonteot laivalla. Kaikenlaiset tapaukset arvioidaan jälkikäteen niin, että pystymme entisestään parantamaan matkustajien ja henkilökunnan turvallisuutta.

Missiomme on, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi laivoillamme. Kaikkien on toiveistaan ja vaatimuksistaan riippumatta voitava rauhassa nauttia matkasta tarvitsematta olla huolissaan turvallisuudestaan.

Vakavissa sairaustapauksissa on otettava yhteys laivan neuvontaan

Viking Linen laivoilla on aina mukana koulutettu sairaanhoitaja. Maarianhaminan ja Kapellskärin välisellä lyhytreitillä on asiaan kuuluva henkilöstö onnettomuuksien ja sairaustapausten varalta. Laivojen sairastiloissa on erikoisvarusteet äkillisten sairaustapausten hoitoa varten. Tarvittaessa järjestämme sairaskuljetuksen ensimmäisestä tulosatamasta lähimpään sairaalaan. Vakavampien tapausten yhteydessä voimme käyttää helikopterikuljetusta tai evakuointivenettä. Äkillisissä sairaustapauksissa laivan sairaanhoitajaan otetaan yhteys laivan neuvonnan kautta.

Nollavisio

Viking Linella on selkeä nollavisio koskien rikoksia, häirintää ja järjestyshäiriöitä laivoilla.