Turvallisuus laivalla

Viking Line asettaa aina turvallisuuden etusijalle.

Kannamme vastuuta sekä matkustajien että henkilökunnan turvallisuudesta ja teemme kaikkemme tarjotaksemme turvallisen matkan jokaiselle matkustajalle. ISMC (International Safety Management Code) ja ISPS (International Ship & Port Facility Security Code) -johtamisjärjestelmiemme avulla työskentelemme järjestelmällisesti tunnistaaksemme mahdolliset riskitilanteet ja ehkäistäksemme näin onnettomuuksia. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa turvallisuutta.

Laivan turvallisuusorganisaatio

Laivan kapteenilla on päävastuu turvallisuudesta laivalla; jokaisella miehistön jäsenellä on oma hyvin harjoiteltu tehtävänsä siltä varalta että jotain tapahtuisi. Miehistö on jaettu eri ryhmiin, joita ovat: johto-, palo-, evakuointi-, pelastusvene-, sairaanhoito-, järjestys-, tiedotus-, ”mies yli laidan”-, vuoto- ja helikopteriryhmä. Säännöllisiin turvallisuusharjoituksiin osallistuminen on pakollista koko henkilöstölle, ja jokainen osallistuja rekisteröidään.

Merenkulkuhallitus jakoi vuonna 1993 Viking Linelle Itämeren ensimmäisenä varustamona IMO:n turvallisuuden johtojärjestelmän sertifikaatin. IMO (International Maritime Organization) on maailmanlaajuinen YK:n alainen meriturvallisuusjärjestö. IMO:n turvallisuusohjeet ovat käytössä Viking Linella.

Turvallisuusorganisaatio maissa

Myös maaorganisaatio on valmiudessa kriisitilanteiden varalta. Erilaiset ryhmitykset maissa auttavat aluksia kriisitilanteissa huolehtimaan matkustajista ja miehistöstä. Maaorganisaatiot suorittavat tehtäviään laaditun kriisivalmiussuunnitelman mukaan. Jos haluaa lukea millaisia reaktioita järkyttävän tai traumaattisen tapahtuman kokeminen voi aiheuttaa, kannattaa tutustua Suomen Punaisen Ristin yhdessä Viking Linen kanssa laatimaan esitteeseen.

Moderni varustelu ja tietämys

Turvallisuutesi avain on hyvä merenkulkutaitomme, johon kuuluu kunnioitus merta kohtaan ja sinun ja kanssamatkustajiesi turvallisuudesta huolehtiminen sekä miehistön, aluksen ja laitteiden asianmukainen toiminta. Laivan tekniikka on modernia ja korkealuokkaista. Sekä komentosillalla että konevalvontahuoneessa on valvontataulut, jotka näyttävät koko ajan, mitä laivan autokannella, konehuoneessa ja muissa tiloissa tapahtuu. Turvallisuuden lisäämiseksi teknistä valvontaa täydennetään nk. kaksoiskontrollilla. Koulutetut vartijat kiertävät säännöllisesti laivalla valvomassa, että kaikki on kunnossa.

Huolellisia tarkastuksia

Laivan turvalaitteet tarkastetaan päivittäin. Merenkulkuviranomaiset katsastavat aluksen ja tarkastavat turvalaitteet vähintään kerran vuodessa. Ennen jokaista lähtöä laivan päällystö käy läpi tarkastuslistan varmistaakseen, että laiva on purjehduskunnossa. Muun muassa tarkistetaan, että luukut, portit ja rampit on asianmukaisesti suljettu ja että kaikki navigointilaitteet toimivat. Matkan aikana turvallisuusvalvonta tapahtuu osaksi teknisen valvontajärjestelmän avulla, osaksi sitä suorittavat vartijat säännöllisillä kierroksillaan. Myös moottoriajoneuvojen lastausta autokannelle valvotaan tarkasti. Autokantta valvotaan jatkuvasti TV-kameroilla, joiden monitorit sijaitsevat komentosillalla ja konevalvontahuoneessa. Autokannella oleskelu matkan aikana on turvallisuussyistä kielletty.

Mahdollinen tulipalo laivalla

Jotta mahdollinen palo havaittaisiin mahdollisimman nopeasti, kaikilla aluksilla on palovaroitusjärjestelmä, jonka hyteissä, käytävissä, ravintoloissa, keittiöissä, autokannella jne. sijaitsevat ilmaisimet on kytketty suoraan jatkuvassa tarkkailussa oleviin valvontatauluihin. Jokaisella aluksella on oma palokunta, ja palovartijakierroksia tehdään jatkuvasti koko laivassa. Myös paloposteja on sijoitettu strategisesti ympäri laivaa. Lisäksi mm. konehuoneessa, keittiöissä ja autokannella on kiinteät sammutusjärjestelmät. Jokaisella aluksella on samanaikaisesti mukana 6–10 erikoiskoulutettua savusukeltajaa. Mahdollisen palon sattuessa laivan sammutusryhmä on paikalla muutamassa minuutissa.

Hyvin harjoitellut evakuointirutiinit

Mahdollisen matkustajien evakuoinnin varalta jokaista kantta varten on harjoitellut rutiinit. Kannet on jaettu edelleen osiin, joiden erikoisvarustellut evakuointiryhmät auttavat matkustajia siirtymään kokoontumisasemille. Hälytyksen sattuessa henkilökunta käy läpi kaikki hytit varmistaakseen, että kaikki ovat päässeet ulos. Evakuointiohjeet ovat jokaisen hytin oven sisäpuolella. Kokoontumisasemille johtavat reitit on varustettu vihreillä valaistuilla kylteillä. Käytävien lattiatasoon on kiinnitetty itsevalaisevat teipit tai hätävalolistat. Hätätilanteessa ei saa käyttää hissiä! Hälytys annetaan yleisen äänentoistojärjestelmän kautta (7 lyhyttä + 1 pitkä), ja se kuuluu joka paikassa laivalla. Miehistö harjoittelee evakuointitoimia säännöllisesti.

Pelastusliivejä riittää kaikille

Laivalla on pelastusliivejä suurinta sallittua matkustajamäärä enemmän. Liivien riittävyydestä ei siis tarvitse olla huolissaan. Pelastusliivit täyttävät kaikki merenkulkuviranomaisten asettamat vaatimukset. Liivejä säilytetään kokoontumisasemien välittömässä läheisyydessä. Siellä on myös lasten pelastusliivejä. Miehistö jakaa liivit.

Pelastusveneet ja -lautat

Mahdollisen evakuoinnin yhteydessä kaikki matkustajat ja miehistö mahtuvat laivalla oleviin pelastusveneisiin ja -lauttoihin. Pelastusveneet lastataan ylhäällä kokoontumisasemilla ja lasketaan mereen venekurjen (nosturin) avulla. Henkilökunta ohjaa pelastusveneitä. Pelastuslautat voidaan aktivoida käyttöön joko laivalla, jolloin myös lastaus tapahtuu laivalla ja lautat lasketaan mereen nosturilla, tai vedessä, jolloin lastaaminen tapahtuu nk. liukuradan tai -sukan avulla. Pelastuslautoilla on kaikki välttämättömät tarvikkeet: vettä, meloja, valaisimia, hätäraketteja ja ensiaputarvikkeita.