Eettinen ohjeisto

Viking Line-konsernin eettinen ohjeisto


Viking Line -konserni pyrkii toimimaan vastuullisesti toimintaympäristöönsä kuuluvissa maissa ja asiayhteyksissä. Konsernin toiminnassa tulee aina näkyä ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, asianmukaiset työehdot, yhteiskuntavastuu ja kestävä ympäristötyö.

Viking Line konsernin eettinen ohjeisto