Eettinen ohjeisto

Viking Line-konsernin eettinen ohjeisto


Viking Line -konserni pyrkii toimimaan vastuullisesti toimintaympäristöönsä kuuluvissa maissa ja asiayhteyksissä. Konsernin toiminnassa tulee aina näkyä ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, asianmukaiset työehdot, yhteiskuntavastuu ja kestävä ympäristötyö.

Viking Line konsernin eettinen ohjeisto 

Viking Linen toimintaperiaatteet toimittajille

Viking Linen Lahjonnan vastaiset periaatteet ja käytännöt