Konsernirakenne

Konserniin kuuluvat Viking Linen täydessä omistuksessa olevat tytäryhtiöt Viking Line Skandinavien AB tytäryhtiöineen, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH sekä Viking Line Buss Ab.

Viking Linen hallitus

Ben Lundqvisthallituksen puheenjohtaja
Nils-Erik Eklund
Erik Grönberg
Agneta Karlsson
Dick Lundqvist
Lars G Nordström
Peter Wiklöf

Konsernin johto

Jan Hanses                                     
Toimitusjohtaja

Peter Hellgren
Varatoimitusjohtaja
Myynti ja markkinointi

Johanna Boijer-Svahnström
Tiedotusjohtaja
Ulkoinen viestintä medialle ja yhteiskuntasuhteet

Mats Engblom
Talousjohtaja
Talous ja rahoitus

Henrik Grönvik
Johtaja
Laivapäällikkö

Ulf Hagström 
Johtaja
Marine Operations & Newbuildings

Wilhelm Hård af Segerstad
Johtaja
Kaupalliset matkustajapalvelut

Konserni

Emoyhtiö Viking Line Abp:n osakkeet on noteerattu NASDAQ Helsingissä 5. heinäkuuta 1995 lähtien. Konserniin kuuluvat kokonaan omistetut tytäryhtiöt Viking Line Skandinavien AB tytäryhtiöineen, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH ja Viking Line Buss Ab.

Maaorganisaation ja alusten organisaatio

Viking Line -konsernin johto ja keskeiset toiminnot on jaettu seuraaviin päätoimintoihin: talous ja IT, markkinointi, henkilöstö ja lakiasiat, kaupallinen toiminta laivoilla, markkinatuki sekä Marine Operations ja kiinteistöt. Nämä sijaitsevat Maarianhaminassa.

Keskeisten toimintojen, markkinoinnin ja laivojen kaupallisten toimintojen osalta ja alusten välisenä yhdyslenkkinä toimivat linjakohtaiset tuoteryhmät.

Jokaisen aluksen toiminnasta ja käytöstä vastaa aluksen johto, johon kuuluvat aluksen päällikkö, konepäällikkö ja intendentti.

Maarianhaminassa sijaitsevan keskeisen markkinnoinnin lisäksi konsernin varsinaista markkinointia ja palvelujen välitystä hoitavat Viking Linen kotimarkkinoilla sijaitsevat markkinointiyksiköt Suomessa ja Ruotsissa.

Suomen-yksikköä, joka hoitaa myös Skandinavian ulkopuolelle kohdistuvan myynnin, johdetaan Helsingistä. Varaus- ja myyntikonttoreita on Helsingissä (Katajanokan terminaalissa), Turussa, Tampereella, Tallinnassa ja Lyypekissä. Ahvenanmaan aluetta varten on oma markkinointi- ja myyntiorganisaatio Maarianhaminassa.

Skandinavian-yksikköä johdetaan Tukholmasta. Varaus- ja myyntikonttori sijaitsee Tukholmassa.

Rahtimyyntiä johdetaan Helsingistä, ja varaus- ja myyntikonttoreita on Helsingissä, Turussa ja Tallinnassa.

Viking Linella on oma satamaterminaali Tukholmassa ja Turussa. Helsingissä, Maarianhaminassa, Kapellskärissä ja Tallinnassa yhtiö vuokraa terminaalitoimintaa varten tarvitsemansa tilat.