Konsernirakenne

Konserniin kuuluvat Viking Linen täydessä omistuksessa olevat tytäryhtiöt Viking Line Skandinavien AB tytäryhtiöineen, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH sekä Viking Line Buss Ab.

Viking Linen hallitus

Ben Lundqvist, hallituksen puheenjohtaja
Christina Dahlblom
Nils-Erik Eklund
Jakob Johansson
Stefan Lundqvist
Lars G Nordström
Peter Wiklöf

Konsernin johto

Jan Hanses                                     
Toimitusjohtaja

Peter Hellgren
Varatoimitusjohtaja
Myynti ja markkinointi

Johanna Boijer-Svahnström
Tiedotusjohtaja
Ulkoinen viestintä medialle ja yhteiskuntasuhteet

Mats Engblom
Talousjohtaja
Talous ja rahoitus

Henrik Grönvik
Johtaja
Laivapäällikkö

Ulf Hagström 
Johtaja
Marine Operations & Newbuildings

Wilhelm Hård af Segerstad
Johtaja
Kaupalliset matkustajapalvelut

Konserni

Emoyhtiö Viking Line Abp:n osakkeet on noteerattu NASDAQ Helsingissä 5. heinäkuuta 1995 lähtien. Konserniin kuuluvat kokonaan omistetut tytäryhtiöt Viking Line Skandinavien AB tytäryhtiöineen, Viking Rederi AB, OÜ Viking Line Eesti, Viking Line Finnlandverkehr GmbH ja Viking Line Buss Ab.

Maaorganisaation ja alusten organisaatio

Viking Line tekee aktiivisesti töitä kehittääkseen litteämmän organisaation, jossa avainasemassa ovat tulosvastuu, resurssit ja mandaatti toiminnan johtamiseksi lähellä asiakasta. Toiminnan tehostamiseksi ja optimoimiseksi otettiin huhtikuussa 2018 käyttöön uusi tuloshakuinen organisaatiomalli, jossa seitsemällä alustemme päälliköllä ja heidän laivalla olevilla tiimeillään on kaupallinen vastuu omasta aluksestaan.

Uuden organisaation tarkoituksena on mahdollistaa nopea päätöksenteko ja suuremmassa määrin hyödyntää lähimpänä asiakasta työskentelevän työntekijän tietoja. Heidän tehtävänään on yhdessä aluksen johtoryhmän kanssa optimoida jokaisen lähdön taloudellinen tulos. He saavat tukea kunkin markkinan markkinointi- ja myyntitoiminnoilta sekä operatiiviselta johtoryhmältä.

Sekä Ruotsin että Suomen markkinointiosastot ovat lisänneet huomiota asiakassuhteisiin, kanta-asiakasohjelmaan ja verkkotoimintojen kehitykseen. Alusten ja maaorganisaatioiden välinen aktiivinen kommunikointi on hyvin tärkeää. Siinä tuotepäälliköt toimivat välittävänä lenkkinä raportoiden kumpaankin suuntaan.

Organisaatiomuutoksen avulla Viking Line pystyy paremmin ottamaan huomioon kunkin aluksen ja reitin ainutlaatuiset vahvuudet ja mahdollisuudet. Uudessa litteämmässä organisaatiossa painopiste on sekä kustannuksissa ja tehostamisessa että sitoutumisessa ja panostuksissa. Hyödyntämällä etulinjan taitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn voimme odottaa uusia ideoita kaikilta suorassa asiakaskontaktissa olevilta. Tavoitteena on, että kaikki, kaikilla tasoilla, tuntevat olevansa mukana ja inspiroituvat luovuuteen ja uusiin ideoihin.

Konsernin johto ja keskeiset toiminnot on sijaitsevat Maarianhaminassa.

Suomen-yksikköä, Baltia-yksikköä ja Venäjä-yksikköä, joka hoitavat myynnin ja markkinoinnin Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä, johdetaan Helsingistä. Varaus- ja myyntikonttoreita on Helsingissä, Turussa ja Tallinnassa.

Ruotsin-yksikköä ja Kansainvälistä-yksikköä, jotka hoitavat myynnin ja markkinoinnin Ruotsissa, Saksassa ja muissa maassa, johdetaan Tukholmasta. Varaus- ja myyntikonttoreita on Tukholmassa ja Lyypekissä.

Rahtitoimintaa johdetaan Helsingistä, ja varauskonttori on Turussa sekä myyntikonttoreita Helsingissä ja Tallinnassa.

Viking Linella on oma satamaterminaali Tukholmassa ja Turussa. Helsingissä, Maarianhaminassa, Kapellskärissä ja Tallinnassa yhtiö vuokraa terminaalitoimintaa varten tarvitsemansa tilat.