Tasa-arvo-ohjelma

Viking Line katsoo, että erilaisia kokemuksia ja näkökantoja omaavat ihmiset ovat ratkaiseva tekijä luotaessa innovatiivista ilmastoa, jota tarvitaan liiketoiminnan pitkän aikavälin menestykseen.

Varustamo harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä useassa maassa, ja asiakaskuntamme edustaa monia eri kansallisuuksia, joten tiedämme menestyksemme riippuvan työntekijöidemme monipuolisuudesta ja pätevyydestä. Moninaisuudella me Viking Linella tarkoitamme sitä erilaisuutta, joka tekee meistä kaikista ainutlaatuisia. Siihen sisältyvät mm. ikä, sukupuoli, sukupuolinen suuntautuminen, etninen tausta ja fyysiset ominaisuudet sekä myös erilaiset uskonnot, vakaumukset, ajattelu- ja toimintatavat. Viking Linella me kohtelemme kaikkia ihmisiä kunnioittavasti, inhimillisesti ja arvokkaasti omien liiketoimintaperiaatteidemme mukaan. Pyrimme siihen, että meidät koettaisiin houkuttelevana ja kehittyvänä työpaikkana.

Siksi teemme työtä seuraavien asioiden puolesta:

  • Työpaikat, työmenetelmät, työorganisaatio ja työ- olosuhteet järjestetään niin, että ne sopivat kaikille palveluksessamme oleville.
  • Helpotamme kaikkien työntekijöiden mahdollisuuksia työn ja vanhemmuuden yhteensovittamiseksi.
  • Ehkäisemme ja estämme syrjintää ja ahdistelua. Emme hyväksy toimintaa, joka merkitsee ei-toivottua esiintymistä ja joka voidaan ymmärtää työntekijöiden koskemattomuutta loukkaavaksi.
  • Selvitämme kaikki työpaikan syrjintä- ja ahdistelutapaukset ja ryhdymme asian vaatimiin toimenpiteisiin.
  • Tarjoamme kaikille työntekijöille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja koulutukseen. Kaikille työntekijöille iästä, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, fyysisistä ominaisuuksista, uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta on suotava yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä taitojensa, halunsa ja kykynsä mukaan.
  • Toimimme aktiivisesti tasaisemman sukupuolijakautuman puolesta toiminnoissamme. Meidän on saavutettava tasaisempi naisten ja miesten välinen jakautuma erityyppisissä tehtävissä ja vakansseissa sekä aina toimittava niin, että vapaita työpaikkoja hakevat mahdollisimman laajasti sekä naiset että miehet ja että niitä myös tarjotaan sekä naisille että miehille.
  • Annamme kaikille työntekijöille saman palkan ja samat ehdot samanlaisin perustein.
  • Tasa-arvo-ohjelma pannaan täytäntöön toimintaan sovellettujen tasa-arvosuunnitelmien (yhdenvertaisen kohtelun suunnitelmien) avulla. Henkilöstö- vastuussa olevat esimiehet vastaavat kaikilla tasoilla tasa-arvotyöstä siten kuin se kuvataan laissa ja sopimuksissa sekä tässä ohjelmassa ja siihen liittyvissä tasa-arvosuunnitelmissa (yhdenvertaisen kohtelun suunnitelmissa).

Jan Hanses

Toimitusjohtaja, Viking Line Abp