Palkka- ja palkkioselvitys

Viking Line noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää "Hallinnointikoodia". Viking Line on laatinut koodin mukaisen palkka- ja palkkioselvityksen, joka kuvaa hallituksen ja johdon palkitsemista.

Palkka- ja palkkioselvitys