Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Corporate Governance Statement

Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää "Hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015)". Koodi astui voimaan 1. tammikuuta 2016 ja on julkisesti saatavilla internetsivuilla Cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia kokonaisuudessaan.

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 15.2.2017

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 22.2.2016

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 18.2.2015

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12.2.2014

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13.2.2013

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 15.2.2012

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 16.2.2011

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 16.12.2009