Sisäpiirihallinto

Viking Line hallitsee sisäpiiritietoa ja sisäpiiriläisiä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation, MAR), arvopaperimarkkinalain, Nasdaq Helsingin sisäpiirimääräysten, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeitten sekä Viking Linen sisäpiiriohjeitten mukaan.

Viking Linen sisäpiirihallintoon kuuluu muun muassa:

  • yhtiön sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista,
  • sisäpiiriasioiden koulutus yhtiössä,
  • sisäpiiri-ilmoitusten käsittely,
  • sisäpiiriluettelon laatiminen ja ylläpito,
  • sisäpiiriasioiden valvonta sekä
  • internetissä julkistettavista tiedoista huolehtiminen.

Johdon ilmoitusvelvollisuuden perusteella ilmoittamia tietoja ja johdon tekemiä liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä tarkastetaan jatkuvasti. Sen lisäksi tehdään kokonaisvaltainen tarkastus kerran vuodessa ja jokaiselle johtoon kuuluvalle henkilölle toimitetaan vuosittain tarkistettavaksi henkilökohtainen rekisteriote.

Konsernin toimitusjohtaja toimii yhtiön sisäpiirivastaavana. Toimitusjohtajan nimittämät henkilöt hoitavat sisäpiirihallintoon liittyviä käytännön tehtäviä.

Sisäpiiritieto julkistetaan mahdollisimman pian ja tiedon julkistaminen tapahtuu pörssitiedotteella. Kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä on aina kiellettyä, jos henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa. Tämän yleisen kaupankäyntikiellon lisäksi johto ja taloudellisten rapporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa toteuttaa liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä kolmenkymmenen kalenteripäivän pituisen ajanjakson aikana ennen konsernin taloudellisten rapporttien julkistamista. Kaupankäynti on kiellettyä myös julkistuspäivänä.

MAR:n mukaan Viking Linen julkistaa tietoa johdon ja johdon lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kaikista liiketoimista yhtiön rahoitusvälineillä. Julkistaminen tapahtuu pörssitiedotteella ja ilmoituksella Finanssivalvonnalle viimeistään kolmen työpäivän kuluessa tapahtumapäivästä. Viking Linen johtoon kuuluvat tässä suhteessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtaja.

Hankekohtainen sisäpiiriluettelo perustetaan valmistellessa merkittäviä hankkeita. Sisäpiiriluetteloon lisätyt henkilöt saavat ilmoituksen hänen lisäämisestään luetteloon ja tietoja tähän liittyvistä velvollisuuksista.