Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Suoritetun tarkastuksen jälkeen hallitukselle toimitetaan tarkastusraportti ja yhtiökokoukselle esitetään tilintarkastuskertomus.

Yhtiön varsinaiset tilintarkastajat ovat:

Ylva Eriksson, KHT
PricewaterhouseCoopers Oy
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2015

Petter Lindeman, KHT
PricewaterhouseCoopers Oy
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2016

Varatilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy.

Tilintarkastajien palkkion vahvistaa yhtiökokous. Voimassa olevan päätöksen mukaan palkkio maksetaan laskua vastaan. Konsernin tilintarkastuskulut olivat 108 539,81 euroa tilikaudella 2017 (122 660,38 euroa 2016), josta 79 600,00 euroa (86 000,00 euroa 2017) kohdistui emoyhtiöön. Kulut tilintarkastajien sekä tilintarkastusyhteisöjen muista palveluista olivat 56 931,94 euroa tilikaudella 2017 (57 122,15 euroa 2017).

Hallitus käsittelee tarkistusvaliokunnan tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.