Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Suoritetun tarkastuksen jälkeen hallitukselle toimitetaan tarkastusraportti ja yhtiökokoukselle esitetään tilintarkastuskertomus.

Yhtiön varsinaiset tilintarkastajat ovat:

Ylva ErikssonKHT
PricewaterhouseCoopers Oy
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2015

Petter LindemanKHT
PricewaterhouseCoopers Oy
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2016

Varatilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy.

Tilintarkastajien palkkion vahvistaa yhtiökokous. Voimassa olevan päätöksen mukaan palkkio maksetaan laskua vastaan. Konsernin tilintarkastuskulut olivat 122 660,38 euroa tilikaudella 2017 (120 827,37 euroa 2016), josta 86 000,00 euroa (92 640,00 euroa 2016) kohdistui emoyhtiöön. Kulut tilintarkastajien sekä tilintarkastusyhteisöjen muista palveluista olivat 57 122,15 euroa tilikaudella 2017 (40 424,98 euroa 2016).

Hallitus käsittelee tarkistusvaliokunnan tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.