Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Suoritetun tarkastuksen jälkeen hallitukselle toimitetaan tarkastusraportti ja yhtiökokoukselle esitetään tilintarkastuskertomus.

Yhtiön varsinaiset tilintarkastajat ovat:

Ylva ErikssonKHT
PricewaterhouseCoopers Oy
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2015

Petter LindemanKHT
PricewaterhouseCoopers Oy
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2016

Varatilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy.

Tilintarkastajien palkkion vahvistaa yhtiökokous. Voimassa olevan päätöksen mukaan palkkio maksetaan laskua vastaan. Konsernin tilintarkastuskulut olivat 120 800 euroa tilikaudella 2016 (113 400 euroa 2015), josta 92 600 euroa (80 500 euroa 2015) kohdistui emoyhtiöön. Kulut tilintarkastajien sekä tilintarkastusyhteisöjen muista palveluista olivat 40 400 euroa tilikaudella 2016 (94 000 euroa 2015).

Hallitus käsittelee tarkistusvaliokunnan tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.