Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja tarkastaa yhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Suoritetun tarkastuksen jälkeen hallitukselle toimitetaan tarkastusraportti ja yhtiökokoukselle esitetään tilintarkastuskertomus.

Yhtiön varsinainen tilintarkastaja on:

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
Ylva Eriksson, KHT, vastuullisena tilintarkastajana
Yhtiön tilintarkastaja vuodesta 2020

Tilintarkastajan palkkion vahvistaa yhtiökokous. Voimassa olevan päätöksen mukaan palkkio maksetaan laskua vastaan. Konsernin tilintarkastuskulut olivat 175 360,15 euroa tilikaudella 2020 (107 856,41 euroa 2019), josta 114 690,00 euroa (73 400,00 euroa 2019) kohdistui emoyhtiöön. Kulut tilintarkastajien sekä tilintarkastusyhteisöjen muista palveluista olivat 40 886,84 euroa tilikaudella 2020 (55 103,18 euroa 2019).

Hallitus käsittelee tarkistusvaliokunnan tilintarkastukseen liittyvät tehtävät.