Yhtiökokous 2013

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 19. huhtikuuta 2013 Alandica Kultur och Kongressissa.

 

Yhtiökokousasiakirjat


Osakkeenomistajan oikeus saada vaatimansa asia Viking Linen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakeyhtiölain 5. luvun 5 §:n sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 (Corporate Governance) 1. suosituksen mukaan ilmoitetaan täten, että osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiön hallitukselle viimeistään 28. helmikuuta 2013 asiasta, jota hän vaatii esitettäväksi varsinaisen yhtiökokouksen 2013 esityslistalla. Yhteys Viking Linen hallitukseen tässä asiassa otetaan hallituksen sihteerin Jan Hansesin kautta. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen jan.hanses@vikingline.com tai Viking Line Abp, Jan Hanses, PB 166, AX-22101 Mariehamn.