Yhtiökokous 2014

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16. huhtikuuta 2014 Maarianhaminassa.

 

Yhtiökokousasiakirjat

 

Osakkeenomistajan oikeus saada vaatimansa asia Viking Linen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakeyhtiölain 5. luvun 5 §:n sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 (Corporate Governance) 1. suosituksen mukaan ilmoitetaan täten, että osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiön hallitukselle viimeistään 28. helmikuuta 2014 asiasta, jota hän vaatii esitettäväksi varsinaisen yhtiökokouksen 2014 esityslistalla. Yhteys Viking Linen hallitukseen tässä asiassa otetaan hallituksen sihteerin Jan Hansesin kautta. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen jan.hanses@vikingline.com tai Viking Line Abp, Jan Hanses, PB 166, AX-22101 Mariehamn.