Yhtiökokous 2020

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13. toukukuuta 2020 Maarianhaminassa.


Yhtiökokousasiakirjat

 

Osakkeenomistajan oikeus saada vaatimansa asia Viking Linen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakeyhtiölain 5. luvun 5 §:n sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 (Corporate Governance) 2. suosituksen mukaan ilmoitetaan täten, että osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiön hallitukselle viimeistään 2. maaliskuuta 2020 asiasta, jota hän vaatii esitettäväksi varsinaisen yhtiökokouksen 2020 esityslistalla. Yhteys Viking Linen hallitukseen tässä asiassa otetaan hallituksen sihteerin Mats Engblomin kautta. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen mats.engblom@vikingline.com tai Viking Line Abp, Mats Engblom, PB 166, AX-22101 Mariehamn.