Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27. toukukuuta 2021 Maarianhaminassa.

Yhtiökokousasiakirjat

 

Osakkeenomistajan oikeus saada vaatimansa asia Viking Linen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakeyhtiölain 5. luvun 5 §:n sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 (Corporate Governance) 2. suosituksen mukaan ilmoitetaan täten, että osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiön hallitukselle viimeistään 12. huhtikuuta 2021 asiasta, jota hän vaatii esitettäväksi varsinaisen yhtiökokouksen 2021 esityslistalla. Yhteys Viking Linen hallitukseen tässä asiassa otetaan hallituksen sihteerin Mats Engblomin kautta. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen mats.engblom@vikingline.com tai Viking Line Abp, Mats Engblom, PB 166, AX-22101 Mariehamn.